x

vh-1199-1399hy4k-inverter

Tủ đông Sanaky VH-1199HY4K

Tủ đông Sanaky VH-1199HY4K