Tủ Inverter dàn đồng 2 ngăn

Japan Technology - Design by SANAKY

Japan Technology - Design by SANAKY

Xem tất cả 7 kết quả
d22457db4f00b45eed11

170 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

New
d22457db4f00b45eed11

200 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

d22457db4f00b45eed11

230 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

d22457db4f00b45eed11

270 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

d22457db4f00b45eed11

300 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

d22457db4f00b45eed11

400 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

d22457db4f00b45eed11

500 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng