Tủ Inverter dàn đồng 1 ngăn

Japan Technology - Design by SANAKY

Japan Technology - Design by SANAKY

Xem tất cả 10 kết quả
d22457db4f00b45eed11

180 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

d22457db4f00b45eed11

208 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

d22457db4f00b45eed11

235 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

d22457db4f00b45eed11

270 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

d22457db4f00b45eed11

305 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

d22457db4f00b45eed11

410 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

d22457db4f00b45eed11

530 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

d22457db4f00b45eed11

761 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

14cc52d596c56c9b35d4

Tủ đông 1 ngăn, 3 cánh, dàn lạnh đồng

14cc52d596c56c9b35d4

Tủ đông 1 ngăn, 3 cánh, inverter, dàn lạnh đồng