Tủ thường dàn lạnh nhôm

Japan Technology - Design by SANAKY

Japan Technology - Design by SANAKY

Xem tất cả 9 kết quả
c3b32ddd62979fc9c686

Tủ đông cánh kính, dung tích 140 lít

8f1939cb76818bdfd290

Tủ đông cánh kính, dung tích 210 lít

8f1939cb76818bdfd290

Tủ đông cánh kính, dung tích 260 lít

8f1939cb76818bdfd290

Tủ đông cánh kính, dung tích 340 lít

8f1939cb76818bdfd290

Tủ đông cánh kính, dung tích 450 lít

8f1939cb76818bdfd290

Tu đông cánh kính, dung tích 312 lít

8f1939cb76818bdfd290

Tủ đông cánh kính, dung tích 432 lít

1637bfa774868ed8d797

Tủ đông cánh kính cong lùa, dung tích 500 lít