Tủ inverter dàn lạnh đồng

Japan Technology - Design by SANAKY

Japan Technology - Design by SANAKY

Xem tất cả 4 kết quả
6a460cfe2424df7a8635

Tủ đông cánh kính, inverter, dàn lạnh đồng, dung tích 210 lít

6a460cfe2424df7a8635

Tủ đông cánh kính, inverter, dàn lạnh đồng, dung tích 260 lít

6a460cfe2424df7a8635

Tủ đông cánh kính, inverter, dàn lạnh đồng, dung tích 340 lít

6a460cfe2424df7a8635

Tủ đông cánh kính, inverter, dàn lạnh đồng, dung tích 450 lít