x

QC Điện

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mục đích công việc:

Duy trì các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng qua duyệt các loại vật liệu chuẩn bị sử dụng, các sản phẩm đang thi công, và các thành phẩm; ghi chép lại các kết quả về chất lượng.

Nhiệm vụ:

Phê duyệt các vật liệu chuẩn bị sử dụng thông qua việc xác nhận vật liệu theo đúng các chi tiết kỹ thuật; tiến hành các cuộc kiểm tra bằng đo lường và quan sát trực quan, loại bỏ và trả lại các sản phẩm không đạt yêu cầu.

Phê duyệt các sản phẩm đang được tiến hành qua xác nhận quá trình thực hiện theo đúng các chi tiết kỹ thuật; tiến hành các cuộc kiểm tra bằng đo lường và quan sát trực quan, thảo luật các thay đổi cần thiết với bộ phận giám sát chất lượng.

Phê duyệt chất lượng thành phẩm qua xác nhận sản phẩm theo đúng các chi tiết kỹ thuật; tiến hành kiểm tra bằng đo lường và quan sát trực quan, trả các thành phẩm không đạt để điều chỉnh lại, xác nhận chất lượng sản phẩm đã được điều chỉnh.

Soạn thành bản về các kết quả kiểm định qua việc hoàn thành các báo cáo và các ghi chép, tóm tắt các chi tiết về sản phẩm được điều chỉnh lại và sản phẩm bị thải ra, nhập liệu vào cơ sơ dữ liệu quaản lý chất lượng.

Duy trì việc đo đạc, đánh giá sự hoạt động của các công cụ, thiết bị bằng cách theo đúng các hướng dẫn sử dụng; yêu cầu sửa chữa khi cần.

Duy trì môi trường làm việc trong sạch và an toàn bằng cách theo sát chuẩn đánh giá và các quy trình thực hiện; tuân thủ chặt chẽ pháp luật.

Cập nhật kiến thức chuyên môn thông qua việc tham gia các hội thảo giáo dục, đọc tham khảo các ấn bản chuyên ngành.

Hoàn thành các nhiệm vụ của tổ chức và đạt đượt chất lượng đề ra qua thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan khác khi cần

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Phân tích thông tin, báo cáo các kết quả khảo sát, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng phát triển khuyến thị, quản lý độ an toàn, quản lý các quy trình và các phương pháp sản xuất, hỗ trợ sáng tạo, CAD, quản lý chất lượng, tiến hành khảo sát thị trường.

Đọc hiểu bản vẽ.

THÔNG TIN KHÁC

  • Bằng cấp: Trung cấp
  • Giới tính: Nam
  • Độ tuổi: 21 – 35
  • Lương: 7 Tr – 9 Tr VND