Sản Phẩm Điện Lạnh

Japan Technology - Design by SANAKY

Japan Technology - Design by SANAKY

Hiển thị 37–48 trong 163 kết quả
Tu Dong Sanaky VH-8699HY3

761 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

Tu Dong Sanaky VH-2299W3

170 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

New
Tu Dong Sanaky VH-2599W3

200 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

Tu Dong Sanaky VH-2899W3

230 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

Tu Dong Sanaky VH-3699W3

270 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

Tu Dong Sanaky VH-4099W3

300 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

Tu Dong Sanaky VH-5699W3

400 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

Tu Dong Sanaky VH-6699W3

500 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

1 2 3 4 5 6 7 12 13 14