x

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự ( Y/C Nam)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm công tác tuyển dụng nhân sự: lập kế hoạch, đăng tuyển, tìm kiếm…

Kỹ Sư Thiết Kế Máy Biến Áp ( Y/C Nữ)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Nghiên cứu, thiết kế, mô phỏng nguyên lý làm việc của các dòng sản phẩm máy…

Graphic Designer (Hoàng Mai – Hà Nội)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chịu trách nhiệm về mỹ thuật và tiến độ cho các sản phẩm truyền thông Thiết…

Quản lý vùng Kinh Doanh Ngành Hàng Lọc Nước SANAKY

MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Quản lý kênh phân phối: Mở rộng và quản lý hệ thống khách hàng; Theo…

Quản lý vùng (ASM) ngành hàng gia dụng SANAKY

MÔ TẢ CÔNG VIỆC * Tổ chức bộ máy nhân sự của vùng được giao quản lý.(Miền Bắc/Miền Trung) *…