x
Tủ Mát Sanaky VH-6009HP
 • Công nghệ LOW-E hiện đại
 • Hệ thống sưởi kính hiệu quả
 • Dàn lạnh bằng đồng dẫn nhiệt tốt
Tủ Mát Sanaky VH-8009HP
 • Công nghệ LOW-E hiện đại
 • Hệ thống sưởi kính hiệu quả
 • Dàn lạnh bằng đồng dẫn nhiệt tốt
Tủ Mát Sanaky VH-1009HP
 • Công nghệ LOW-E hiện đại
 • Hệ thống sưởi kính hiệu quả
 • Dàn lạnh bằng đồng dẫn nhiệt tốt
Tủ Mát Sanaky VH-1209HP
 • Công nghệ LOW-E hiện đại
 • Hệ thống sưởi kính hiệu quả
 • Dàn lạnh bằng đồng dẫn nhiệt tốt
Tủ Mát Sanaky VH-1520HP
 • Công nghệ làm lạnh trực tiếp
 • Hệ thống sưởi kính hiệu quả
 • Dàn lạnh bằng đồng bền bỉ
Tủ Mát Sanaky VH-218K3L
 • Siêu tiết kiệm điện với Smart Inverter
 • Hệ thống sưởi kính hiệu quả
 • Dàn lạnh bằng nhôm tiết kiệm
Tủ Mát Sanaky VH-258K3L
 • Siêu tiết kiệm điện với Smart Inverter
 • Hệ thống sưởi kính hiệu quả
 • Dàn lạnh bằng nhôm tiết kiệm
Tủ Mát Sanaky VH-308K3L
 • Siêu tiết kiệm điện với Smart Inverter
 • Hệ thống sưởi kính hiệu quả
 • Dàn lạnh bằng nhôm tiết kiệm
Tủ Mát Sanaky VH-358K3L
 • Siêu tiết kiệm điện với Smart Inverter
 • Hệ thống sưởi kính hiệu quả
 • Dàn lạnh bằng nhôm tiết kiệm
Tủ Mát Sanaky VH-408K3L
 • Siêu tiết kiệm điện với Smart Inverter
 • Hệ thống sưởi kính hiệu quả
 • Dàn lạnh bằng nhôm tiết kiệm
Tủ Mát Sanaky VH-218W3L
 • Siêu tiết kiệm điện với Smart Inverter
 • Hệ thống sưởi kính hiệu quả
 • Dàn lạnh bằng nhôm tiết kiệm
Tủ Mát Sanaky VH-258W3L
 • Siêu tiết kiệm điện với Smart Inverter
 • Hệ thống sưởi kính hiệu quả
 • Dàn lạnh bằng nhôm tiết kiệm
Tủ Mát Sanaky VH-308W3L
 • Siêu tiết kiệm điện với Smart Inverter
 • Hệ thống sưởi kính hiệu quả
 • Dàn lạnh bằng nhôm tiết kiệm
Tủ Mát Sanaky VH-358W3L
 • Siêu tiết kiệm điện với Smart Inverter
 • Hệ thống sưởi kính hiệu quả
 • Dàn lạnh bằng nhôm tiết kiệm
Tủ Mát Sanaky VH-408W3L
 • Siêu tiết kiệm điện với Smart Inverter
 • Hệ thống sưởi kính hiệu quả
 • Dàn lạnh bằng nhôm tiết kiệm

Chúng tôi có thể giúp gì

Hướng dẫn sử dụng

Xem và tải xuống thông tin sản phẩm
Tìm hiểu thêm

Yêu cầu Sữa chữa

Sản phẩm của bạn cần sửa chữa?
Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm Trung tâm Bảo hành

Tìm Trung tâm Bảo hành gần nhất
Tìm hiểu thêm

Chính sách Bảo hành

Xem Chính sách Bảo hành chi tiết cho sản phẩm của bạn
Tìm hiểu thêm

Điện thoại

Hotline: 18006094 hoặc 19006905
Thời gian làm việc: 8h - 17h
Tất cả các ngày trong tuần
(Trừ chủ nhật và ngày lễ)

Email

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ của ngày làm việc tiếp theo
Gửi tin nhắn tới chúng tôi

Chat trực tuyến

Thời gian làm việc: 8h - 17h
Tất cả các ngày trong tuần
(Trừ chủ nhật và ngày lễ)
Trò chuyện với chúng tôi