Japan Technology - Design by SANAKY

Japan Technology - Design by SANAKY

Xem tất cả 7 kết quả
Bep Tu Sanaky SNK-1013BT

Kích thước nhỏ gọn, điều khiển cảm ứng, công suất 2000W

Bep Tu Sanaky SNK-1014BT

Kích thước nhỏ gọn, điều khiển cảm ứng, công suất 2000W

Bep Tu Sanaky SNK-1015BT

Kích thước nhỏ gọn, điều khiển cảm ứng, công suất 2000W

Bep Tu Sanaky SNK-1016BT

Kích thước nhỏ gọn, phím điều khiển cơ, công suất 2000W

Bep Tu Sanaky SNK-1017BT

Kích thước nhỏ gọn, phím điều khiển cơ, công suất 2000W

Bep Tu Sanaky SNK-1018BT

Kích thước nhỏ gọn, phím điều khiển cơ, công suất 2000W

Bep Tu Sanaky SNK-22WBT

Bếp từ đôi, nút cảm ứng, công suất 3600/2000W