Japan Technology - Design by SANAKY

Japan Technology - Design by SANAKY

Hiển thị 1–12 trong 85 kết quả
Tu Dong Sanaky VH-2299A3

180 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

New
Tu Dong Sanaky VH-2599A3

210 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

Tu Dong Sanaky VH-2899A3

240 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

Tu Dong Sanaky VH-3699A3

280 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

Tu Dong Sanaky VH-4099A3

320 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

Tu Dong Sanaky VH-5699HY3

430 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

Tu Dong Sanaky VH-6699HY3

530 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

Tu Dong Sanaky VH-8699HY3

760 lít, 1 ngăn đông, inverter, dàn lạnh đồng

Tu Dong Sanaky VH-2299W3

170 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

New
Tu Dong Sanaky VH-2599W3

200 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

Tu Dong Sanaky VH-2899W3

230 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

Tu Dong Sanaky VH-3699W3

270 lít, 1 ngăn đông, 1 ngăn mát, inverter, dàn lạnh đồng

1 2 3 4 6 7 8